vakantie

Vakantiedagen en ziekte

Elke werknemer bouwt door te werken zijn vakantiedagen en dus het recht op vakantie op. Het wettelijke minimum vakantiedagen per jaar is 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Voor een fulltime baan komt dit dus neer op ongeveer 20 dagen per jaar. In de CAO of individuele arbeidsovereenkomst is meestal een andere regeling opgenomen die gunstiger is voor de werknemer. Deze vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Als de werknemer deze vakantiedagen opneemt, is de werkgever verplicht om het loon door te blijven betalen.

Maar hoe om te gaan met ziekte in combinatie met vakantie? Er zijn twee situaties mogelijk:

Lees verder »Vakantiedagen en ziekte