Arbeidsrecht: mogelijke redenen van ontslag

Ontslag is voor niemand leuk: niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever. Toch kan het soms niet anders dan een werknemer te moeten ontslaan. Eerder spraken we al over de vier manieren waarop ontslag gegeven kan worden, maar wat zijn de meest voorkomende redenen van een ontslag? Een kort overzicht.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een ontslag met onmiddellijke ingang. Dit kan enkel worden toegepast als er een dringende reden is en de arbeidsovereenkomst niet meer in stand gehouden kan worden. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, bedrog of mishandeling.

Disfunctioneren

Als om welke reden dan ook een werknemer niet (meer) goed functioneert, kan hij ontslagen worden. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden en het disfunctioneren moet wel aantoonbaar zijn.

Verstoorde arbeidsrelatie

In de meeste arbeidsrelaties is er wel eens een onenigheid, maar als dit uitgroeit tot ernstige conflicten die de arbeidsrelatie duurzaam verstoren, kan de werknemer beter ergens anders gaan werken. Onder bepaalde voorwaarden kan een verstoorde arbeidsrelatie zorgen voor het ontslag.

Regelmatig ziek zijn

Ziek zijn is al niet leuk, maar als door regelmatig ziekteverzuim de continuïteit van het bedrijf in het gedrang komt, is het onder voorwaarden mogelijk om de werknemer op deze basis te ontslaan. Een eventuele herplaatsing naar een andere functie moet al wel overwogen zijn voordat overgegaan kan worden tot ontslag.

Arbeidsongeschiktheid

Als de werknemer langer dan 2 jaar aaneengesloten ziek is of als hij arbeidsongeschikt is geraakt, dan kan hij onder bepaalde voorwaarden ontslagen worden.

Bedrijf gaat failliet

In geval van een faillissement is er enerzijds geen geld meer om de werknemers te betalen, maar er zal ook geen werk meer voor hen zijn. Als een bedrijf failliet gaat, kan de curator de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Reorganisatie

Een veelgehoorde term als het gaat over ontslag is reorganisatie. Door het opnieuw indelen van de organisatie verdwijnen (overbodige) functies en komen er mensen op straat te staan.

Collectief ontslag

Wanneer binnen korte tijd 20 of meer werknemers ontslagen worden, is er sprake van een collectief ontslag. Omdat dit gelijk veel mensen treft, komt collectief ontslag vaak in het nieuws en krijgt het al snel de aandacht van vakbonden.