De wettelijke aspecten van ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijk recht op verlof voor de werknemer die duurzaam een kind verzorgt/opvoedt. Bij wet zijn een aantal belangrijke rechten en plichten vastgelegd over wie er recht heeft op ouderschapsverlof en hoe dit opgenomen moet worden. Uiteraard is het mogelijk dat dit in de CAO op een andere manier is vastgelegd.

Lees verder