Wanneer is werkloosheid verwijtbaar?

Verwijtbare werkloosheid is een belangrijk begrip als het gaat om aanspraak maken op de WW-uitkering. Als de werkloosheid van een werknemer namelijk verwijtbaar is aan hemzelf, vervalt zijn recht op een WW-uitkering.

Lees verder

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een afspraak waarin twee of meer partijen een bindende regeling treffen om een geschil te voorkomen, dan wel op te lossen. Meestal wordt de vaststellingsovereenkomst gesloten tussen een werkgever en werknemer om zo een bestaande arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hierin worden dan de afspraken rond het ontslag schriftelijk vastgelegd.

Lees verder