Wanneer is werkloosheid verwijtbaar?

Verwijtbare werkloosheid is een belangrijk begrip als het gaat om aanspraak maken op de WW-uitkering. Als de werkloosheid van een werknemer namelijk verwijtbaar is aan hemzelf, vervalt zijn recht op een WW-uitkering.

Lees verder

Hoe werkt een ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijk ingang. In tegenstelling tot andere vormen van ontslag hoeft er geen opzegtermijn gehanteerd te worden en is er geen toestemming van het UWV/Werkbedrijf nodig. Een ontslag op staande voet is enkel mogelijk wanneer daarvoor een dringende reden is.

Lees verder