Hoe werkt een ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijk ingang. In tegenstelling tot andere vormen van ontslag hoeft er geen opzegtermijn gehanteerd te worden en is er geen toestemming van het UWV/Werkbedrijf nodig. Een ontslag op staande voet is enkel mogelijk wanneer daarvoor een dringende reden is.

Lees verder

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een afspraak waarin twee of meer partijen een bindende regeling treffen om een geschil te voorkomen, dan wel op te lossen. Meestal wordt de vaststellingsovereenkomst gesloten tussen een werkgever en werknemer om zo een bestaande arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hierin worden dan de afspraken rond het ontslag schriftelijk vastgelegd.

Lees verder

De vier manieren van ontslag

Het begrip ontslag is niet bij wet gedefinieerd. Maar uiteraard weet iedereen die de Nederlandse taal beheerst wat het betekent. Je hoeft niet meer te komen werken, je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Hoe tot een ontslag wordt gekomen, kan verschillen. De werknemer kan zelf ontslag nemen, bijvoorbeeld omdat hij/zij een nieuwe baan heeft gevonden. Maar de werkgever kan ook ontslag geven, al dan niet aan een (grote) groep werknemers tegelijk. Wettelijk gezien zijn er vier manieren van ontslag.

Lees verder