Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

De arbeidsovereenkomst is een afspraak tussen de werknemer en werkgever waarbij de werknemer zich verplicht tot het verrichten van werk onder het gezag van de werkgever. De arbeidsovereenkomst wordt ook arbeidscontract genoemd. Als tegenprestatie van het verrichte werk ontvangt de werknemer een salaris van de werkgever.

De arbeidsovereenkomst kent drie hoofdelementen, namelijk arbeid, loon en gezagsverhouding. Wanneer slechts een of twee van deze elementen aanwezig zijn, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Alle drie de elementen zijn noodzakelijk voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst.

Voor het verrichten van werk is eigenlijk altijd een overeenkomst aanwezig. Echter moet naar bovengenoemde drie elementen gekeken worden om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Is dat het geval, dan is op de verhouding tussen werkgever en werknemer het arbeidsrecht van toepassing. Het arbeidsrecht is er met name op gericht om de werknemer te beschermen tegen de dominante positie van zijn werkgever.

In de volgende situaties is er meestal geen sprake van een arbeidsovereenkomst:

  • freelancers
  • uitzendkracht (wel een overeenkomst tussen het uitzendbureau en de werknemer)
  • stage
  • leerovereenkomst (combinatie werken en leren)
  • vrijwilligerswerk
  • de werknemer kan zelf kiezen of hij/zij wel of niet komt werken

2 reacties op “Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?”

Reacties zijn gesloten.