Expats tewerkstellen in Nederland

Nederland heeft van oudsher veel zakelijke contacten met het buitenland. En internationale activiteiten kunnen niet bestaan zonder grensoverschrijdende arbeid. Daarom werken er veel Nederlanders voor een buitenlands bedrijf en zijn er veel buitenlanders werkzaam in Nederland. Onder deze laatste groep zijn ook hoger opgeleide en in de regel goedverdienende buitenlandse werknemer die veelal tijdelijk in Nederland werken. Deze mensen noemen we expats. Zij kunnen op basis van tal van regelingen werkzaam zijn, maar grofweg zijn er vier hoofdvormen te onderscheiden.

Via directe arbeidsovereenkomst

Expats kunnen rechtstreeks een arbeidsovereenkomst sluiten met een Nederlandse werkgever. Dit is over het algemeen een normale arbeidsovereenkomst waarop het Nederlands arbeidsrecht van toepassing is.

Via detacheringscontructie

Expats kunnen ook via een detacheringsconstructie tewerk worden gesteld. De werknemer blijft dan gewoon in dienst van zijn buitenlandse werkgever, maar gaat (tijdelijk) werken in Nederland onder gezag van het Nederlandse bedrijf. Meestal worden bij deze constructie speciale detacheringsvoorwaarden overeengekomen, maar dit is geen arbeidsovereenkomst, aangezien de werknemer niet in dienst treedt bij het Nederlandse bedrijf.

Via de opschortingsconstructie

Een expat tewerkstellen via de opschortingsconstructie kent twee varianten. Bij beide varianten wordt de huidige arbeidsovereenkomst met de buitenlandse werkgever (tijdelijk) opgeschort zolang de expat werkzaam is in Nederland. Het verschil is echter dat bij variant 1 er een tijdelijke nieuwe arbeidsovereenkomst met de buitenlandse werkgever in de plaats komt, terwijl bij variant 2 een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt gesloten met de Nederlandse werkgever. Variant 1 wordt dan meestal zo afgesloten dat deze onder het recht van het thuisland valt, maar er kan ook worden gekozen om deze onder het recht van het gastland (oftewel Nederland) te laten vallen.

Via de beëindigingsconstructie

Als een expat tewerk wordt gesteld via de beëindigingsconstructie dan wordt, met wederzijds goedvinden, zijn arbeidsovereenkomst bij zijn buitenlandse werkgever beëindigd en komt hij in dienst van de Nederlandse werkgever. Er is dan geen sprake van opschorting, maar van een heel nieuwe arbeidsovereenkomst met de Nederlandse werkgever. Deze constructie wordt meestal gebruikt bij lange opdrachten (langer dan 5 jaar) of wanneer de werknemer heeft aangegeven in Nederland te willen blijven.